Értesítések

Még nincsenek értesítéseid.

Szabad?

A meztelen testet az antikvitás óta egyfajta szabályt adó jelleg határozza meg, az erkölcsi eszményekhez való ragaszkodás és az igazság kifejezésére használták. A meztelen férfitestet csak mitológiai hősként tartották számon az ábrázolások során, amely az ideális, átszellemített férfiasságot jelenítette meg, többek között Herkules vagy Apolló tökéletes testében. A keresztény ikonográfia is a legfontosabb alakokkal társította: Ádámmal, Krisztussal és a mártírokkal. Korlátok közé szorították, szabályokkal határolták be a meztelen férfitest ábrázolását, és emiatt az emberi szégyenérzet és szexualitás meghaladását jelképezi.

„A XX. század művészetében egyre nagyobb jelentőséggel megjelenik a művész teste mind a mű témájában is, és mind a mű tárgyaként is. Meztelenül vagy befestve, meggyalázva, vagy heroizálva, felnagyítva vagy fragmentálva – a művész teste a legkülönbözőbb formában, műfajokban és médiumokban tűnik fel, kitágítva és részben elhagyva az önarckép régi tradícióját.” Ekkortól kezdenek kialakulni az új műfajok, mint pl. a performansz, happening, body art stb.

A férfi is kezdi meghódítani a saját testiségét a XIX. század végén, s ebben az időben a nemek hagyományos rendje is megrendült. Az identitás válsága átformálta azt is, ahogyan a művészek a férfiakra tekintettek. "A férfira irányuló tekintet tabuját Egon Schiele, Kolo Moser, Richard Gerstl és Oskar Kokoschka kezdte megtörni. A meztelen önarckép innentől fogva minden művészi médiumban az én újrafogalmazásának eszközeként szerepelt, amely túl a társadalmi kényszereken, a jelen eseményeken, a saját végességét is szimbolizálta.”

Diplomamunkámmal ezt a fajta újrafogalmazást szeretném felhasználni, elgondolkodtatni az embereket a vállalásról, egy önakton keresztül, s azon túlmutatva is. Miért magadat fested? Ez a kérdés minden alkalommal elhangzik, ha valakinek a diplomamunkámról mesélek. Az életem elején járok, a testem, a belsőm folyamatosan változik, alakul. Érdekel, hogy ki lehetek, hogy egy adott életszakaszban ki vagyok, hogyan látom magam, a saját szememmel, a tükrön kívül.

Szabad-e ilyet festeni? Meg mered mutatni mindenedet? Nem félsz a reakcióktól? Miért pont pucéran? Csak pár kérdés azoktól, akiknek beszámoltam a tervemről. Vállalom a következményeket, vállalom magamat, vállalom a kiszolgáltatottságot, s megkérdezem magamtól, hogy vállalom-e azt a korlátlan szabadságot, amit a meztelenség adhat. Mert adhat szabadságot, csak nem mindenki képes arra, hogy azt vállalja. Köztük én sem. Megmutatom magam, de elönt a szégyenérzet, zavarban vagyok, hogy mindenem látszódik. Hogy teljesen megmutatva vagyok. Kiszolgáltatott vagyok, s alvás közben pedig hatványozottan. „Az a tekintet, ami a szemeket mutatja meg, bármilyen természetű legyen is, csupán önmagamra utalás. Amikor megreccsennek mögöttem az ágak, közvetlen módon nem azt ragadom meg, hogy létezik valaki, hanem hogy sebezhető vagyok, hogy testtel rendelkezem, amin sebeket lehet ejteni, hogy helyet foglalok el, és hogy soha nem tudok kilépni abból a térből, amiben védtelenül magamat találom, röviden, hogy látható vagyok.”

Diplomafestményem másik fontos eleme az alak mögött lévő háttérben rejlik. A különleges felület eléréséhez a csipke és az olajfesték kombinációját használtam. Munkámban a csipkét a nem megszokott módon használom fel. Újra akarom értelmezni, mint kompozíciós elem, mint struktúra, faktúra. Az önábrázolás már egészen középiskolás korom óta foglalkoztat, azonban a csipkével ilyesfajta módon nem rég kezdtem el dolgozni. A hatodik félév kezdetén, a szigorlati munka témájának kigondolása után vált bennem bizonyossá az a gondolat, hogy az alakfestést és a csipke által kapott új faktúrákat akarom összhangba hozni egymással a diplomamunkám során. Tulajdonképpen a csipkével való munkám folyamata is az önábrázolás indirekt formáját gyakorolja, hiszen mindig érdekelt ez a könnyed, elegáns és oly sejtelmes anyag.

A meztelen férfialak és a csipkés háttér együttesével a feszültségkeltés is célom volt. Az önábrázolás, az újrafogalmazás és a vállalás szemléltetése mellett játszok a nemi szerepekkel is. Férfi vagyok, ehhez kapcsolódnak bizonyos társadalmi konvenciók, elvárások, ennek ellenére a festményen nem a tipikus bátor, heroikus módon ábrázolom magam, mint ahogyan a klasszikus értelemben számon tartja a társadalom. Ez a fajta kimozdulás már nem „bűn”; hanem egy kinyilatkoztatás, amely a művészet kifejezési formáinak egyik lehetséges megnyilvánulása.

Szabad? - 1 by Lengyel-Bebesi Tamás

Diplomamunkámnak és a műhelynaplómnak is fő gondolatmenete az identitáson és annak vállalásán alapszik. A mű és a hozzá tartozó dokumentáció elkésztéséhez részletes kutatást végeztem a linzi Lentos Kunstmuseum által Budapesten is bemutatott A meztelen férfi című kiállításról, mely azt vizsgálta, hogyan alakult át, miként változott a meztelen férfitest az elmúlt mintegy száz évben. A XIX. század végétől napjainkig követte nyomon nyolc téma köré rendezve a férfikép, a férfi identitás változásait.

Az életben minden szerep le van osztva, nemtől függően az összes embernek. Ha férfinak születünk, elvárt egy adott viselkedésforma, ugyanúgy, ahogy a nőknél is. Az emberiség egésze ragaszkodik ezekhez az elvárásokhoz, kultúrájuktól függően. A társadalmi normák olyan magatartás-előírások, amelyek a lehetséges magatartások szerint előírják a helyeset és a követendőt, az előírás be nem tartása esetére hátrányos következményt helyeznek kilátásba, és azt általában meg is valósítják.

Jelenlegi diplomaunkámmal nem letudni szeretnék valamit, hanem elgondolkodtatni, feltenni kérdéseket úgy másoknak, mint magamnak is: mennyire léphetünk ki az elvárt normáktól, milyen mértékig vetkőzhetjük le a határokat, hogyan lehetünk szabadabbak, ha valaki, vagy valami szabad, akkor az mennyire szabad?

Regisztrálj vagy lépj be, ha szeretnéd kedvelni a projektet!
Festő
Budapest, Magyarország
StatisztikákJelentem
Szerzői jogot sért az alkotás? Egyéb jelenteni valód lenne a művel kapcsolatban?
Jelezd nekünk e-mailben a hello@arthungry.com címen és mi utánajárunk!