Értesítések

Még nincsenek értesítéseid.

A temető könyve

A temető könyve - 1 by Mészáros Júlia


​A TEMETŐ KÖNYVE 

​​séta az adai római katolikus temetőben

MA diplomamunka


Konzulens: Brittnek Andrea

Budapesti Metropolitan Egyetem

2019.​​Az emlékezés a minket érő információk feldolgozásának egy bizonyos formája. Ezek az információk különféle alakban, képként, hangként, érzésekként jelenhetnek meg. Diplomamunkámban az adai római katolikus temető történetét örökítem meg úgy, hogy a fent említett benyomásaim határozzák meg a formátum vizuális megjelenését. A különböző interaktív, mozgatható, kihajtható, áttetsző elemek, a fény felé fordítva megjelenő minták, a különféle tapintású és színű papírok az emlékezet rétegeltségére és szövevényességére reflektálva hordozzák a narratívát. A könyv amellett, hogy egy 170 éves temető történetét ismerteti és azon keresztül betekintést nyújt a szülővárosom egy szeletnyi történelmébe, a saját gondolkodásmódomat és előadási stílusomat tükrözi. A temető könyvével nem csak a saját azonosságtudatomat próbálom feltáni, hanem egy közös múltat is igyekszem felderíteni és azt megőrizni. Mivel ilyen szoros kötődéssel kapcsolódok a helyhez, úgy döntöttem, hogy a pontosan visszakövethető történelmi adatok, illetve az összegyűjtött történetek mellett a saját gondolataimat és emlékeimet is hozzákapcsolom a tartalomhoz. A végső koncepciómban azt az elvet határoztam meg, hogy a szöveg különböző tartalmi részeit úgy kötöm össze, mintha az olvasót egy képzeletbeli sétára vinném a temetőbe és mesélnék az ott látottakról.​
A temető könyve - 1 by Mészáros Júlia
Diplomamunkám témájának több okból is választottam az adai temető művészkönyvben való feldolgozását. A témaválasztásnál főleg személyes indíttatások vezéreltek. Mindig  vonzottak a helytörténettel kapcsolatos kutatások, legyenek azok történelmi vagy művészeti jellegűek. Örömömet lelem abban, ha feldolgozhatok egy olyan témát, mely kapcsolódik a saját, illetve a könyezetem múltjához. Szükségét érzem a múlt megőrzésének, dokumentumokat, képeket társítani a több generációkon átívelő történetekhez, vagy új információkkal bővíteni a helyi legendáriumot. Az elgondolásom az volt, hogy a lehető legpontosabban megpróbálom feltérképezni a temető történetét és összegyűjtöm a hozzákapcsolható szájhagyományt, mindezt úgy, hogy nem tanulmányként fogalmazom meg, hanem egy művészeti alkotásban, mely hordozza az egyéni kézjegyeimet.  A munka tartalmához különböző irodalmi forrásokat dolgoztam fel, interjúkat készítettem, archívumokban kutattam és saját emlékeket idéztem fel.​

A temető könyve - 1 by Mészáros Júlia
A temető könyvének szövegírása kezdettől fogva két részre volt osztva. Az első részben történelmi jelleggel dolgozom fel a a temető történetét. A kialakulástól kezdve, a különböző részek felosztásával, épületeivel és jelen állapotával foglalkozom, a tapophíliára vagyis a temetőbe járás szeretetére és a temetőkutatásra fektetve a hangsúlyt.  A második rész alapja a szájhagyomány, bemutatom a korabeli temetések és a gyász folyamatát, valamit összegyűjtöm a temetőhöz kapcsolódó szólásokat, legendákat.  Az iker kötés technikája lehetővé teszi, hogy két kiadványt összekössünk,  így a két tartalmi rész ezáltal két külön oldalról nyitható és lapozható, de mégis egységet alkotva jeleníti meg egy közös téma két külön aspektusát. ​

A temető könyve - 1 by Mészáros Júlia
A temető könyve - 1 by Mészáros Júlia
A temető könyve - 1 by Mészáros Júlia
Az elkészítés folyamata​


A temető könyve - 1 by Mészáros Júlia

2019​

Regisztrálj vagy lépj be, ha szeretnéd kedvelni a projektet!
tervezőgrafikus
Budapest, Magyarország
Statisztikák
Megtekintések
137Jelentem
Szerzői jogot sért az alkotás? Egyéb jelenteni valód lenne a művel kapcsolatban?
Jelezd nekünk e-mailben a hello@arthungry.com címen és mi utánajárunk!