Értesítések

Még nincsenek értesítéseid.

Inventory, 2018

Inventory – gif

Substance series, 2018

More: https://www.instagram.com/sarkanylatvany/

Fig. 01. 360

Inventory, 2018 - 1 by SarkanyLatvany

perseverance, patience


Egy sorozatba ágyazott struktúra-sor, modellhelyzet (pl.: vizuális elemeket intellektuális szerkezetként tartalmazó halmaz és az elemei mellé rendelt vizuális kimenettel bíró művelet, vagy műveletsor mint értelmes fogalom) – befejezetlennek tűnő helyzetéből átfordítva – élesebb és sűrűbb alkotói módszerként működhet, mint egy mindenáron kizárólagos teljességet vizionáló művészeti modell.


Az e módszerrel létrejött strutúra-képek nem illusztratívak és nem referenciálisak. Eredetüket tekintve halmazokba rendezett elemek és ezek mellé rendelt művelettel létrehozott komplex struktúrák és ezek szemiotikai konglomerátumai.


A művelettel összhangban formailag is egymáshoz csiszoltak. A halmazokba rendezett elemek pertinenciája, a jelentésüket befolyásoló művelet, az alkotói elv. Az eltolás, sodródás, transzparencia, zoom, variáció segítségével változik meg elsődleges, közvetlen jelentésük. Konnotációjuk a létrejött sorozatokban bomlik ki, különböző mértékben rejtett kompozíciós struktúrák hatására.

Fig. 01. 361

Inventory, 2018 - 1 by SarkanyLatvany

Fig. 02. 360

Inventory, 2018 - 1 by SarkanyLatvany
kitartás, türelemA structure row embedded in a series, it is model situation (e. g.: an operation managing visual elements as a group containing intellectual output. It is an operation row is causing visual output, or may work as a sharper and thicker creating method, than an artistic model visualizing sole completeness at all costs.

It came into existence with this method structure pictures not illustrative and not referential.The semiotic conglomerates of structures are elements ordered into sets considering their origin. The complex ones are created with an operation ordered beside these. In accordance with the operation they are also polished in form. The pertinence of the grouped elements and the operation affecting their meaning is the principles of the creator.


Their primary and direct meaning changes with the help of shifting, drifting, transparency, zoom and other variations. Their connotation unfolds in the existing series, due to the compositional structures that are hidden in different measures.

Fig. 02. 361

Inventory, 2018 - 1 by SarkanyLatvany
Regisztrálj vagy lépj be, ha szeretnéd kedvelni a projektet!
tervezőgrafikus művész
Szeged, Magyarország
StatisztikákJelentem
Szerzői jogot sért az alkotás? Egyéb jelenteni valód lenne a művel kapcsolatban?
Jelezd nekünk e-mailben a hello@arthungry.com címen és mi utánajárunk!