Barion Pixel
Regisztráció  
Értesítések

Még nincsenek értesítéseid.

Üres a kosarad Nézz szét a projektek között!
Kategóriák Profilok Díjak Pályázatok Események
FAQ Impresszum Felhasználási feltételek Adatkezelési tájékoztató Általános Szerződési Feltételek
Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ArtHungry valamennyi, a www.arthungry.com honlapon (a továbbiakban: Webáruház vagy Honlap) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek. A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A  Webáruház használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, így online adásvételi szerződés jön létre.

Az ArtHungry magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

I. A SZERZŐDŐ PARTNER ADATAI

A szerződés a CEE ArtHungry Kft. -vel (a továbbiakban: ArtHungry) jön létre.

Név: CEE ArtHungry Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Napkelte u. 3. 5/7.
Cégnyilvántartásba bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-272032
Adószám: 25384059-1-43
Ügyvezető: Tábori-Simon József
E-mail: hello@arthungry.com
Webáruház domain: www.arthungry.com

II. TERMÉKEK, MEGRENDELÉS MENETE

2.1 A megrendelhető termékek

A megrendelni kívánt termék lényeges tulajdonságairól, vételárának adóval megnövelt teljes összegéről a vásárló a termék adatlapján tájékozódhat. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, illusztrációként szerepelnek. Nem vállalunk felelősséget a Webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőségért.

2.2 A megrendelés menete, a nevezés folyamata

A Vásárló, a regisztráció után, a saját adatlapjára szükséges feltölteni az úgynevezett „Projekt”-et, ami tartalmazza alkotói munkáját. Ezen alkotói munkáját, a szerkesztő felületen tudja benevezni.

A nevezést a nevezési dobozba tett jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, ezután a felugró ablak átolvasása, és elfogadása után jelölheti az adott alkotását („Projektjét”, „Pályázatát”) nevezésre.

A felugró ablak ezek elfogadása után bezáródik, és a szerkesztő felületen a projekt „Mentés” gombjára kell kattintani, ezzel nem csak az adott projekt szerkesztését mentjük el, de a nevezést is az úgynevezett virtuális „Kosár”-ba helyezzük.

A kosárban kiválaszthatjuk, hogy az adott nevezést milyen alkotóként kívánjuk benevezni: „Magánszemély”, „Cég”, „Diák” (ezen nevezési opciók időről-időre változhatnak). Jogosulatlan nevezés esetén (például Diákként való nevezés esetén) a nevezési díj különbözetét utólag jogosultak vagyunk kiszámlázni az alkotó felé.

Ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. Rosszul megadott e-mail cím esetén a visszaigazolást nem tudjuk kézbesíteni a megrendelés beérkezéséről. Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást, ellenőrizze a SPAM - levélszemét mappákat is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet.

A fizetési mód az ArtHungry felületén egyedül bankkártyás fizetéssel lehetséges, ahol a „Megrendelés áttekintése”, majd a „Vásárlás” gombra kell kattintania a Vásárlónak. Megjelenik egy összegző képernyő, ahol a megrendelésének adatait a Vásárló a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Vásárlás” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el az ArtHungry részére.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja, még a megrendelés elküldése előtt. Terméket törölhet a kosárból az „X” gombra kattintva, megváltoztathatja a személyes adatait, a termék mennyiségét is növelheti, illetve csökkentheti a termék mennyiségét, azaz a nevezések („projektet”) számát. A rendelés véglegesítését követően azonban az adott rendelés vonatkozásában a számlázási és szállítási adatokban változtatás nem eszközölhető.

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a „Vásárlás” gombra rákattintott, akkor  megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül.

A Vásárló a „Vásárlás” gombra kattintással kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után.

III. VISSZAIGAZOLÁS, AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

3.1 Visszaigazolás

Miután a Vásárló elküldte megrendelését, (az ajánlat az ArtHungry-hoz történő megérkezését követő) legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben a Barion fizetési rendszere visszaigazolja a Vásárlónak, mely automatikus email megerősíti, hogy az ArtHungry megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést, ezáltal a nevezés létrejött, a részvétel biztosított az adott „Díj” vagy „Pályázat” kapcsán.

Amennyiben a megrendelés elküldését követően nem kap a megadott e-mail címre visszaigazolást, javasoljuk, hogy ellenőrizze a SPAM (levélszemét) mappát a levelező rendszerében. Amennyiben nem kapta meg a visszaigazolást, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk az I. pontban megadott elérhetőségeken.

3.2 Ajánlati kötöttség, szerződés létrejötte

Ajánlatának/megrendelésének ArtHungry-hoz történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

Ha a Vásárló a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, azt a visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül  jeleznie kell a Webáruház ügyfélszolgálata felé (elektronikus levél útján, vagy telefonon), a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a ArtHungry akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak.

Szerződést kizárólag magyar nyelven lehet kötni. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Ekertv.) foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek (a továbbiakban: Fogyasztó) minősül – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A megrendelés adatait az ArtHungry tárolja.

IV. ÁRAK ÉS SZÁLLÍTÁS

4.1 Árak

A Webáruházban, a nevezéskor feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t. Az ár a megrendelés időpontjában feltüntetett ár.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, az ArtHungry teljes körűen tájékoztatja a Vásárlókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK, TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A termék kifizetése a Vásárló számára csak bankkártyával (online fizetés) lehetséges. Az ArtHungry fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, illetve előre utalást kérjen.

5.1 Bankkártyás fizetés

Amennyiben a rendelés értékét bankkártyával kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza a „Barion” fizetési módot.

  • Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A fizetési folyamat során a Vásárló a Barion oldalára lesz átirányítva, ahol a fizetési tranzakciót végre tudja hajtani. A fizetés teljesítéséről a Vásárló visszaigazoló e-mailt kap a Barion-tól. A Vásárlónak választása szerint lehetősége nyílik a bankkártya adatainak elmentésére, mely a Barion által kerül tárolásra. Az ArtHungry felhívja a Vásárló figyelmét, hogy amennyiben felmerül a bankkártyával történő visszaélés gyanúja úgy az ArtHungry jogosult az ellentét feloldása okán a Vásárlót az eltérés okának tisztázására felszólítani és amennyiben az ArtHungry szükségesnek látja, úgy az illetékes hatóságok, különösen, de nem kizárólagosan az illetékes rendőrkapitányság részére a visszaélés gyanúját bejelenteni.

5.2 Számlázás

Az ArtHungry a Vásárló részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állít ki a Vásárló által megadott email címre. Jelen ÁSZF elfogadásával a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy számára az ArtHungry elektronikus számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására az ArtHungry Ügyfélszolgálatához intézett egyértelmű, beleegyezés visszavonására irányuló nyilatkozattal van lehetőség.

A megadott szállítási, illetve számlázási adatok pontosságáért és helyességéért a Vásárló felel, azok pontatlanságáért az ArtHungry nem vonható felelősségre. Téves adat megadása esetén, kérjük írjon a hello@arthungry.com címre, hogy egy helyesbítő e-számlát tudjunk kiállítani.

5.3 Tulajdonjog fenntartás

A vételár teljes kifizetésig a termék/szolgáltatás az ArtHungry tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik az ArtHungry irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

VI. ELÁLLÁSI JOG

A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog

  • Nevezési díjas szolgáltatás esetén, mint például nevezés „Díj” vagy „Pályázat” részvételére,

annak bankkártyás kiegyenlítése után.

Amennyiben a Vásárlónak bármely kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, az ArtHungry ügyfélszolgálatához fordulhat a következő e-mail címen: hello@arthungry.com, illetve postai úton történő megkeresés esetén, az I. pontban szereplő elérhetőségek szerint.

VII. KAPCSOLATFELVÉTEL

Esetleges kérdés vagy reklamáció esetén az ArtHungry az alábbi e-mailes, telefonos, illetve postai elérhetőségeken áll a Vásárlók rendelkezésére:
E-mail: hello@arthungry.com
Postacím: CEE ArtHungry Kft., 1117 Budapest, Napkelte u. 3. 5/7.

Tárhely szolgáltató neve: Webcapital Kft.
Tárhely szolgáltató címe: 7621 Pécs, Rákóczi út 17.
Tárhely szolgáltató e-mail címe: contact@webcapital.hu

VIII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

8.1 Panaszügyintézés

A Vásárló a termékkel vagy az ArtHungry tevékenységével kapcsolatos vásárlói/fogyasztói kifogásait a VIII. pontban megadott elérhetőségeken írásban terjesztheti elő.

Az ArtHungry a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja, azaz ezen határidőn belül a vásárlói panaszra adott válasz postai továbbítása iránt (feladás) intézkedik.
A panasz elutasítása esetén az ArtHungry az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy a Vásárló a panasz jellegétől függően mely hatóság, vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti, tájékoztatja a Vásárlót.

8.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az ArtHungry és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita az ArtHungry-val folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a jogvita rendezésére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére.

8.2.1 Bírósági eljárás kezdeményezése

A Vásárló jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

8.2.2 Panasztétel a járási hivatalnál

A Vásárlók panaszaikkal elsősorban a lakóhelyük szerinti illetékes járási hivatal kormányablakaiba személyesen,  postai úton vagy e-mailben fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei itt találhatók: http://jarasinfo.gov.hu/.

8.2.3 Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

A Vásárlók panaszaikkal békéltető testülethez (a továbbiakban: Békéltető Testület) fordulhatnak. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei az alábbiak:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Az ArtHungry-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított 8 napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vásárló igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően. Nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével az ArtHungry a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben az ArtHungry székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, az ArtHungry együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

8.2.4 Online vitarendezés

A leírtakon felül az ArtHungry tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az Európai Parlament és Tanács  fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot annak érdekében, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését. Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is. Az online vitarendezési platform elektronikus linkje http://ec.europa.eu/odr

IX. ADATVÉDELEM

Adatvédelmi előírásainkat a következő link megnyitásával érheti el: https://arthungry.com/adatkezelesi-tajekoztato

X. DIGITÁLIS ADATTARTALOM

Az ArtHungry a Weboldal működése során esetlegesen, bármely okból felmerülő szoftverhibákért felelősséget nem vállal. Hiba esetén az ArtHungry kéri Vásárlóit, hogy a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárítása, illetve a szükséges intézkedések megtétele érdekében szíveskedjenek tájékoztatni az ArtHungry-t I. pontban foglalt elérhetőségek valamelyikén.

XI. ÁSZF HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA

Az ArtHungry jogosult jelen ÁSZF-et bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

Az ArtHungry fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2020.10.01.

Jelen ÁSZF kinyomtatható, az adott böngésző Nyomtatás funkciójával (bizonyos esetben elérhető gyorsgomb kombinációval: CTRL+P vagy Command-P).